För IBI Wood är skönhet mer än yta. Våra produkters utseende, kvalitet och hållbarhet är alla viktiga delar av det vi står för. Lika viktigt är vårt åtagande när det gäller miljön och att bidra till ett hållbart samhälle.

Vi på IBI Wood värnar om ett hållbart skogsbruk på global nivå, där vi kan utvinna skogen samtidigt som vi låter den växa och återhämta sig. IBI Wood är en del av IBI International Group som har gemensamma inköpskontor på plats i Sydamerika och Asien för att säkerställa kvalitet, legalitet och hållbarhet genom hela värdekedjan. Detta göra oss unika på den svenska marknaden.

Som ett steg i vårt miljötänk försöker vi alltid i den mån det går att handla med FSC®-märkta varor (FSC-C146938). FSC (Forest Stewardship Council®) kontrollerar att avverkningen av skogen samt processen från träd till råvara gått rätt till. Du som kund skall alltid känna att våra produkter producerats på ett hållbart sätt, både etiskt och miljömässigt.

Vi ser till att våra produkter alltid håller högsta kvalité och som ett steg ifrån slit och slängsamhället erbjuder vi alternativ som håller i det långa loppet och för generationer framöver.