Miljö & Hållbarhet

Miljö & Hållbarhet – för ett hållbart skogsbruk

För IBI Wood är skönhet mer än yta. Våra produkters utseende, kvalitet och hållbarhet är alla viktiga delar av det vi står för. Lika viktigt är vårt åtagande när det gäller miljön och att bidra till ett hållbart samhälle.

Vi på IBI Wood värnar om ett hållbart skogsbruk på global nivå, där vi kan utvinna skogen samtidigt som vi låter den växa och återhämta sig. IBI Wood är en del av IBI International Group som har gemensamma inköpskontor på plats i Sydamerika och Asien för att säkerställa kvalitet, legalitet och hållbarhet genom hela värdekedjan. Detta göra oss unika på den svenska marknaden.

Som ett steg i vårt miljötänk försöker vi alltid i den mån det går att handla med FSC®-märkta varor (FSC-C146938). FSC (Forest Stewardship Council®) kontrollerar att avverkningen av skogen samt processen från träd till råvara gått rätt till. Du som kund skall alltid känna att våra produkter producerats på ett hållbart sätt, både etiskt och miljömässigt.

Vi ser till att våra produkter alltid håller högsta kvalité och som ett steg ifrån slit och slängsamhället erbjuder vi alternativ som håller i det långa loppet och för generationer framöver.

Hållbarhet är vårt ledord

Kvalitet

Produkter som håller en livstid

Klimat

Hållbarhet i hela värdekedjan

Miljö

Miljövänliga och kemikaliefria produkter

Estetik

Vackra produkter som behåller värdet över tid

cederträ skog
Miljö Hållbarhet

ISO 14001

IBI Wood är certifierade enligt ISO 14001. Certifikatet är ett kvitto på att vi jobbar på rätt sätt med miljö- och kvalitetsaspekter inom företaget. Vi tar miljön på allvar och arbetar aktivt med att minska negativ miljöpåverkan, enligt ISO-standarden. Ett arbete vi stolta över!

ISO 14001 är en internationell standard för certifiering av miljöledningssystem i företag. Certifikatet utfärdas av ett externt certifieringsföretag som regelbundet granskar att verksamheter arbetar enligt de krav som ingår i standarden.

Certifiering märke ISO 14001