Ek

Beställ Europeiskt Ek hos IBI Wood. Ett populärt golvmaterial och möbelträ.

Europeisk Ek

Quercus robur / petraea

Ekens ved är grovporig med tydliga märgstrålar och årsringar. Kärnveden från nyhuggen ek är gul men blir efter torkning gråbrun. Splintveden växer klart åtskild och är ljusgrå. Likt den amerikanska viteken, men lite ljusare.

Ek Quercus robur petraea

Om Ek

Ekens ved är grovporig med tydliga märgstrålar och årsringar. Kärnveden från nyhuggen ek är gul men blir efter torkning gråbrun. Splintveden växer klart åtskild och är ljusgrå. Virket från ek som vuxit snabbt är tyngre och hårdare än hos den som vuxit tätt. Det beror på att en snabbvuxen ek har större andel sommarved, som är tyngre än den mjuka kärnveden. Trädets kärnved är beständig mot röta och insektsangrepp, det är däremot inte splintveden. Eken hör till de viktigaste träden i Västeuropa och är mycket vanlig i regionen, bortsett från de nordligaste delarna. Trädet kan variera kraftigt i form. Vissa ekar har kronformad topp och blir uppemot 45 meter, andra är kupolformade och betydligt lägre. Anledningen till den speciella formen är att grenarna växer i sicksack efter att huvudskotten dött och enbart sidoskotten finns kvar.

Ek som hyvlats kan vara besvärlig att limma eftersom den är mycket blank. Att ytbehandla träet går däremot bra så länge man inte värmetorkar, eftersom det finns risk för blåsbildning över porerna.

Används till

Ekvirke utgjorde länge stommen i krigs- och handelsskepp och var därför statens egendom. Eftersom det gick åt stora kvantiteter blev ek en bristvara, och träslaget kom att betraktas som mycket exklusivt. Idag är ek inte något vanligt material vid fartygsbyggen, men enstaka exempel som tex Ostindiefararen i Götheborg är byggd i ek. Ostindiefararen är byggd efter skeppet med samma namn som gick under 1745. Ett av de främsta användningsområden idag för ek är som möbelträ.

Det är också ett populärt golvmaterial, som ger tyngd åt rummet.

Artiklar

ARTIKELBESKRIVNING: Kantad Prime, KD
PRODUKTNAMN: Eu, Vit EK 2"
ART.NR: 3314

Fakta om Ek

Eken hör till de viktigaste träden i Västeuropa och är mycket vanlig i regionen, bortsett från de nordligaste delarna.

Ursprung: Europa
Latinskt namn: Quercus robur / petraea
Certifikat: FSC

Produktinformation

Längder:
Dimensioner:
Snittlängd:
Fuktkvot vid leverans:
Yta:
Åtgång:
Impregnering:

Återförsäljare

Vårt sortiment kan du köpa hos de största återförsäljarna inom bygg- och trä. Här hittar du länkar och kontakt till alla våra återförsäljare.

Vårt sortiment

Trall, fasad och skivmaterial. Här hittar du hela vårt sortiment och våra produktkategorier.

Kontakta oss

Ring någon av våra säljare eller medarbetare direkt. Eller fyll i vårt formulär om du vill att vi kontaktar dig.