Massivträ

Ask

Fraxinus mericana

Ett mycket hårt, starkt och formstabilt träslag som trots detta är lättarbetat.

I långa tider har ask använts som handtag till dörrar och lådor, för verktygsskaft och för trädetaljer i jordbruksmaskiner. Ett annat udda användningsområde är som stomme i kylskåp och kylcontainers där kraven på lukt fritt men stabilt material talar för ask. Asken återfinns också i mer konventionella sammanhang som möbler, golvmaterial och båtbyggeri.

Askens kärnvirke är blekbrunt medan resten av trädet har ett nästan vitt virke. Asken är ett av Amerikas mest snabbväxande lövträd men blir i regel inte högre än 15- 18 meter. Beroende på växtplats utvecklas virket något olika.

Används till: Handtag, verktygsskaft, trädetaljer i jordbruksmaskiner

Egenskaper: Mycket hårt, starkt och formstabilt. 

Bangkirai trall

Björk

Betula

Björken är ett mycket anpassningsbart träd, med en unik förmåga att överleva i såväl kyliga som torra miljöer. Träslagets naturliga motståndskraft kommer till uttryck i dess ved som är seg och böjlig.

Vanligast är björken i norra och östra Europa, men den återfinns även i delar av Sydeuropa och Asien. Det finns idag ungefär 120 olika arter i björkfamiljen. Hur stort trädet blir varierar beroende på var det växer och vilken art det tillhör. Under ideala förhållanden är stammen rak och kvistfri över cirka nio meter, medan mindre gynnsamma miljöer gör att trädet växer sig krokigt. I genomsnitt blir de 20 meter höga med en stamdiameter på 60 till 100 cm.

Kärnved och splintved ser likadan ut. Vit med en gulaktig nyans. Träets struktur varierar mellan att vara rätlinjig till att ha ett oregelbundet fiberförlopp. Fiberstrukturen påverkar träets böjlighet: ju rätare struktur, desto bättre lämpat för att böja. Det är lätt att torka björk, men en viss formförändring kan förekomma. Träet ytbehandlas med fördel och klarar snabb lacktorkning vid hög temperatur utan risk för blåsor. Om veden har oregelbunden struktur kan det vara en god idé att förborra innan spikning.

Inom möbeltillverkningen i Norden hör björk till de populäraste träslagen och används till allt från bord och stolar till hela kök. Den fina, homogena veden passar bra att tillverka tumstockar av. Björk är även populärt att svarva och snida i.

Används till: Populärt i möbeltillverkning
Egenskaper: Motståndskraftigt, klarar av kalla och torra miljöer.

Cumaru

Bok

Fagus sylvatica

En gång i tiden ristade våra förfäder sina runor på stavar av bok, därför kom skrivtecken senare att kallas bokstäver. Med en höjd på uppemot 40 meter är det ett imponerande träd, som känns igen på den släta askgrå barken och det täta bladverket. Det ger bokskogar en dunkel och skuggig karaktär. Stamdiametern ligger runt en meter, men gamla träd kan vara mycket grövre.

Virket har en jämn struktur och är rakfibrigt. Träslaget är både starkt och hårt, men samtidigt lätt att böja genom ångbehandling. Bland dem som utnyttjat träslagets goda elasticitet finns möbelform givaren Bruno Mathson, som till sina kurviga fåtöljer använt skiktlimmad bok för att skapa rätt böjd form. Tack vare bokens robusta karaktär använder man även träslaget i solida möbeldelar som ska tåla högt slitage som tex stolsben.

Nyhugget virke frán bok är cremefärgat till rosabrunt. Efter ångbehandling antar det en rödaktig ton. Det går snabbt att torka, men har en tendens att ibland ändra form något. Hur lättarbetat träet är beror till stor del på under vilka omständigheter det har vuxit. Vid manuell bearbetning ger bok vanligen måttligt motstånd och slitaget på verktyg är inte särskilt stort.

Parkettgolv, inredningar och innerdörrar tillverkas ofta av bok. Förr i tiden var det vanligt att hus hållsföremål som slevar och tallrikar gjordes i bok. Träslaget avger nämligen varken lukt eller smak av den anledningen används det fortfarande till glasspinnar.

Används till: Parkettgolv, inredningar och innerdörrar.
Egenskaper: Starkt, hårt. Lätt att böja genom ångbehandling.

Ipê-trall

Ceder

Thuja plicata

Western Red Cedar är ett barrträd som växer längs den nordamerikanska Stillahavskusten, i Kanada och norra USA. Träden blir normalt 45 till 60 meter höga och med en diameter på 2,4 meter, men det finns förstås undantag. Det största kända trädet har en omkrets på 22 meter och är 55 meter högt. Trädet är idag ihåligt, men man beräknar att det haft en volym på 500m³ och åldern beräknas till över 2.000 år! Beståndet förnyas genom mycket aktiv återplantering, bara på kusten i British Columbia återplanteras åtta miljoner plantor varje år.

Cedern är ett unikt träslag som har en mjuk struktur, raka fibrer och tydliga årsringar. Det är aromatiskt och du känner igen cederlukten från en nyvässad blyertspenna. Det är ett av de bästa och mest användbara träslagen till utomhusarbeten, men gör sig även bra inomhus. Växthus, verandor och huspaneler är några användningsområden för ceder. Den naturliga hållbarheten är utmärkt och det kan användas obehandlat. Det innehåller naturliga röt- och svamphindrande ämnen, thujapliciner och thujacider som gör det motståndskraftigt mot insektsangrepp. Ceder avlastar därmed miljön om det används som ersättning för tryckimpregnerat virke.

Cedern varierar naturligt från rödbruna till bruna och ljusgula färger. Obehandlat cederträ får med tiden vackra silvergrå nyanser. Om ursprungsfärgen skall bevaras underhåller man med pigmenterad träolja eller lasyr. Genom att cedern har så låg densitet, vikten är ca 385 kg/ m³, har det god värme och isoleringsförmåga.

Används till: Verandor, huspaneler, växthus.
Egenskaper: Naturliga röt- och svamphindrande ämnen. Motståndskraftigt mot insektsangrepp.

komposittrall

Cumaru

Dipteryx odorata

Cumaru är ett av världens hårdaste träslag, nästan tre gånger så hårt som rödek. Det går även under namnet brasiliansk teak och är ett mycket hållbart virke som ofta används till golv som ska klara hårt slitage.

Cumaruträdet växer i ett område från Honduras fuktiga skogar ner mot norra Sydamerika. Trädet blir runt 30 meter högt och frodas i fuktig jord och god tillgång på solljus. Stammen är brungul med slät bark och har en diameter på cirka 0,8 meter. Trädets frukter är svarta och doftar sött. Ur dem kan man utvinna kumarin, som tidigare var en stor exportvara. Ämnet används till tobak, parfym och som ersättning för vanilj. Inom den traditionella läkekonsten i Surinam används ett avkok på fruktens frön för att bota förkylningar.

Kärnveden från Cumaru varierar i färg mellan ljust brun till mörkare rödbrun, med fin textur. Efter exponering för väder och vind antar den en silvergrå färg. Beständigheten mot röta är god och den står även emotinsektsangrepp. Nackdelen med träslagets hårdhet och kompakta karaktär är att det kan vara svårt att såga, och specialverktyg kan vara nödvändiga.

Cumaro används bland annat till altaner av hög kvalitet och snickerier.

Används till: Altaner, snickerier.
Egenskaper: Mycket hårt. God beständighet mot röta.

Altandeck Thermobehandlad Ask

Europeisk Ek

Quercus robur/petraea

Eken hör till de viktigaste träden i Västeuropa och är mycket vanlig i regionen, bortsett från de nordligaste delarna. Trädet kan variera kraftigt i form. Vissa ekar har kronformad topp och blir uppemot 45 meter, andra är kupolformade och betydligt lägre. Anledningen till den speciella formen är att grenarna växer i sicksack efter att huvudskotten dött och enbart sidoskotten finns kvar.

Ekens ved är grovporig med tydliga märgstrålar och årsringar. Kärnveden från nyhuggen ek är gul men blir efter torkning gråbrun. Splintveden växer klart åtskild och är ljusgrå. Virket från ek som vuxit snabbt är tyngre och hårdare än hos den som vuxit tätt. Det beror på att en snabbvuxen ek har större andel sommarved, som är tyngre än den mjuka kärnveden. Trädets kärnved är beständig mot röta och insektsangrepp, det är däremot inte splintveden.

Ek som hyvlats kan vara besvärlig att limma eftersom den är mycket blank. Att ytbehandla träet går däremot bra så länge man inte värmetorkar, eftersom det finns risk för blåsbildning över porerna.

Ekvirke utgjorde länge stommen i krigs- och handelsskepp och var därför statens egendom. Eftersom det gick åt stora kvantiteter blev ek en bristvara, och träslaget kom att betraktas som mycket exklusivt. Idag är ek inte något vanligt material vid fartygsbyggen, men enstaka exempel som tex Ostindiefararen i Götheborg är byggd i ek. Ostindiefararen är byggd efter skeppet med samma namn som gick under 1745. Ett av de främsta användningsområden idag för ek är som möbelträ. Det är också ett populärt golvmaterial, som ger tyngd åt rummet.

Används till: Populärt golvmaterial.
Egenskaper: Beständig mot röta och insektsangrepp.

Svensk fura altandeck

Rödek Amerikansk

Tillsammans med viteken står rödeken för en tredjedel av USA:s totala produktion av hårdträ. Den har som namnet antyder ett något rödaktigt virke. Ådringen är tydligt markerad och bladverket har vackert glansiga, röda höstfärger. Rödekens virke är mer poröst än vitekens och därför inte lika starkt. Det krymper i regel också mer vid torkning.

Ek är föhållandevis enkelt och lönsamt att bruka. Med rätt använda metoder växer skogen vidare med hög kvalitet på virket. Trädet har ett något spretigt växtsätt trots en stamtjocklek på upp till en meter och blir i regel bara ca 20 meter högt. Stora skillnader inom virkesslaget uppstär beroende på var trädet vuxit till följd av klimat och jordmån.

Rödekens styrka i kombination med lättheten att böja den har gjort träslaget till ett intressant alternativ. Eken är en klassiker inom heminredning i framförallt Nordamerika, bokstavligt talat från golv till tak. I jämförelse med vitek håller rödek en högre träkvalité och är lättare att bearbeta i maskin.

Används till: Populärt för användning till heminredning.
Egenskaper: Mer poröst än vitek. Lätt att böja.

Hus thermo fura-fasad

Vitek Amerikansk

Quercus alba

Viteken är en av 60 arter ek som växer i USA. Totalt finns det över 500 olika arter av träslaget i världen. Träden kan bli mycket gamla men avverkas i regel vid 80 års ålder när virket är som bäst. Viteken kan bli upp till 30 meter hög och uppnå en stamtjocklek på en meter i diameter. Den amerikanska eken skiljer sig ifrån den europeiska framförallt genom att den varierar mer i färg. Trädets storlek och ådring kan uppvisa stora skillnader, beroende på i vilken region och under vilka förhållan den trädet har vuxit.

Eken är världens mest använda lövträd. Enbart i USA avverkas årligen omkring sju miljoner kubikmeter ek. Virket är hårt, starkt och står emot fukt och röta mycket bra.

Kärnvirket kan till och med anses självimpregnerat. Ek har i långa tider använts vid båtbygge och möbeltillverkning. Ett högt garvsyrainnehåll gör det också till en viktig del i lagringsprocessen av alkoholhaltiga drycker. Det är därför vin och whisky ofta lagras på ekfat. Ek används framför allt i möbler och köksinredningar. Ekparketten är uppskattad som golvbeläggning, inte bara för sin slitstyrka och tålighet, utan också för sin skönhet och de många variationsmöjligheterna. Olika ytbehandlingar kan ge träet helt nya och spännande karaktärer.

Används till: Möbler, köksinredning, parkett.
Egenskaper: Slitstarkt, tåligt. 

Hus thermo fura-fasad

Furu

Pinus sylvestris

Tallen med sin karaktäristiska krona är ett välbekant inslag i det nordiska landskapet och varianter av den finns spridda i stora delar av Europa. Tack vare sina många användningsområden har det behållit positionen som ett av de mest använda träslagen på våra breddgrader.

Vid tiden för avverkning mäter trädet vanligen 15 till 30 meter med en stamdiameter på 25 till 50 cm. Bästa timret får man från träd som vuxit långsamt med jämna årsringar och stor andel kärnved.

Furu används gärna inom möbelindustrin. Det är ett relativt mjukt och lättkluvet träslag, med goda hållfasthetsegenskaper. Den raka fiberstrukturen och fina texturen kommer särskilt till sin rätt i slöjd produkter, som ofta täljs i råfuru.

Kärnveden innehåller hartskanaler och står därför emot röta bra. Resterande virke tryckimpregneras ofta och används till båtbyggen och telefonstolpar. Furu lämpar sig för limning och ytbehandling, men för att undvika kådflytning bör man vara observant så att torkningstemperaturen inte är för hög.

Träslaget är lätt att torka, eventuell sprickbildning är liten och formförändringarna små. Det finns en lång tradition av att tillverka golv av furu och det används ofta som snickerivirke. Vid husbygge används virket flitigt, bland annat till takstolar, väggar och dörrar.

Lamellträ, beklädningsvirke och trä fiberskivor är andra produkter som tillverkas av träslaget.

Tall har även andra användningsområden utöver att tjäna som virke. För 4000 år sedan använde sumererna extrakt från barrträd som eterisk olja. Idag utgör tallbarrsoljan med sin friska skogsdoft en vanlig tillsats i tvål och rengöringsmedel.

Används till: Populärt inom möbelindustrin.
Egenskaper: Relativt mjukt och lättkluvet, med goda hållfasthetsegenskaper.

Hus thermo fura-fasad

Körsbär/ Prunus serotina 

Träslaget är nära släkt med vår hägg. Den genomsnittliga höjden är 18 till 24 meter och stamdiametern 60 till 90 cm. Växtsättet är något glest och oregelbundet.

Trädet har odlats sedan tidigt 1600-tal och växer från den kanadensiska gränsen i norr till Carolina i söder. Den största och rikligaste skogen växer dock i Pennsylvania och West Virginia, varifrån huvud delen av virket kommer.

Strukturen påminner om valnöt, men träkvaliteten är högre och det går att få ut längre längder. Tillgången på körsbär är inte stor och nästan allt tillgängligt trä går till högklassiga arbeten där färgen och strukturen kommer till sin rätt. Men även mindre föremål som tobakspipor och instrument tillverkas i körsbärsträ.

Körsbär går att böja med hjälp av ånga och är lätt att bearbeta till en god ytfinish. Det är ett hårt träslag trots att det håller en lägre volymvikt än både bok och björk.

Tidigare användes den svarta, bittra frukten som smaksättning av rom och konjak. Trädet har också rent medicinska egenskaper; barkextrakt används i stärkande och smärtstillande medel. Det största körsbärsträd som hittats är 28 meter högt och har en omkrets av 5,60 meter. Trädet finns i Allegan County, Michigan. Visste du förresten att körsbärsträ, på grund av sin unika stabilitet, styrka och hårdhet, används som baksida på metallgravörernas plattor vilka används vid tryckning av alla amerikanska sedlar.

Används till: Mindre föremål, så som instrument och tobakspipor.
Egenskaper: Går att böja med hjälp av ånga. Lätt att bearbeta.

Hus thermo fura-fasad

Lind / Tilia americana 

Den amerikanska linden med sitt tornformade lövverk och runda krona ger ett pampigt intryck. Mest spritt är trädet i östra och centrala Nordamerika, där det ofta finns planterat i alléer. En viktig förutsättning för att linden ska trivas är att jorden där den växer är näringsrik och fuktig.

En normal höjd för trädet är 20 till 25 meter, vanligen med en stamdiameter på drygt en halvmeter. Trädets blad är stora och äggformade med utdragen spets. Blommorna sitter i klasar tillsammans med ett skärmblad. Under sommaren samlar bin in nektar från blommorna som blir till honung av hög kvalitet.

Trä från lind är finporigt med svagt markerade årsringar, och ljust brunt till färgen. Träet har en jämn åderbildning och rak fiberstruktur, populär till bordsskivor och ritbord. Lind är ett mjukt och ganska svagt träslag, men det är lätt att spika och limma. Mjukheten gör det mycket lätt att bearbeta, såväl för hand som med maskin. Förslitningen av verktyg är därför också låg. Lind är inte lämpligt för böjning genom ångbehandling på grund av dess bräcklighet.

Tack vare att det är ett lättarbetat träslag används lind ofta till skulpturer. Andra användningsom råden är som virke till snickeriarbeten, kvastar, persienner och musikinstrument. Pianotangenter görs ofta i träslaget. I Sverige tvinnade man förr i tiden tåtar av lindens bastskikt som användes till korgar och mattor. Träet har även använts till proteser.

Används till: Skulpturer, snickeriarbeten, persienner och musikinstrument.
Egenskaper: Lättarbetat. Mjukt träslag, lätt att spika och limma.  

Hus thermo fura-fasad

Oregon Pine / Pseudotsuga menziesii 

Oregon Pine är en av världens viktigaste träslag för plywoodtillverkning och kan levereras kvistfritt i stora dimensioner. En fjärdel av allt sågvirke i USA kommer från trädet. Trädet kallas också Douglasgran, men trots namnen hör den varken till gran- eller tallsläktet. Det växer från British Columbia ända ned till norra Mexico men odlas även i Europa, Australien och Nya Zeeland. Bäst trivs det på soliga, öppna platser. Det finns två varianter av trädet. En variant återfinns vid kusten, medan den andra växer i ett område österut mot Klippiga bergen, där nederbörden är mindre. Den senare varianten är mer frosthärdig och har ofta ett ljusare virke med mer homogen struktur och högre vikt.

Det är ett träd som kan bli både högt och gammalt, ja närmast uråldrigt. Rekordet ligger på drygt 126 meter, men vanligare är höjder på 45 till 60 meter. Under gynnsamma förutsättningar kan det nå en aktningsvärd ålder på närmare tusen år. Stamdiametern ligger vanligen på mellan 0,9 till 1,8 meter och den kvistfria stamdelen är ofta minst 20 meter.

Kärnveden kan i torrt tillstånd variera mellan gul till orangeröd. Splintveden är vitaktig till gulgrå, fiberstrukturen är ofta rak, men kan även vara vågig eller spiralformad. Årsringsstrukturen är typisk för barrträd, med markant skillnad mellan ljus vårved och mörkare sommarvedskikt. Träslaget är stabilt vid användning, men är inte lämpligt för böjning genom ångbehandling. Veden kan ha hög hartshalt som orsakar problem vid limning och målning. Om sådant virke ska målas, ytbehandlas eller användas inomhus rekommenderas därför att först ugnstorka virket.

Egenskaper: Stabilt vid användning, men inte lämpligt för böjning genom ångbehandling. 

Hus thermo fura-fasad

Poppel / Liriodendron tulipifiera 

Den amerikanska poppeln är ett av de största lövträden i USA. Den kan nå den ansenliga höjden av 60 meter och stamdiametern kan bli hela 300 cm. Trädet växer i de östra delarna av USA.

Dessa enorma gulblommande träd måste ha varit en majestätisk syn för våra utvandrare när de kom resande från de djupa svenska skogarna.Redan på 1600-talet tog dåtidens kolonisatörer hem trädet till Europa. De karaktäristiska "avklippta bladen", blommorna och den intensiva gula höstfärgen gjorde snart trädet populärt i parker och trädgårdar. I Sverige växer de i de södra landskapen och blir då inte mer än ca 20 meter höga.

Unga träd kallas white poplar, äldre träd går under benämningen yellow poplar. Mycket gamla träd kan få mörka blågröna stråk i ådringen och kallas blue poplar.

Det används flitigt till en mängd detaljer, lister, leksaker, möbler och för att tälja och svarva i. Under en period var fanér från något man kallade kanarieträd populärt. Det var inget annat än yellow poplar.

Används till: Altan. Offentliga miljöer.
Egenskaper: Extra beständig mot röta och angrepp. 

Hus thermo fura-fasad

Sipo / Entandrophragma utile 

Till utseendet påminner Sipo med sin purpurröda ved om sapeli - därför används det ofta som ersättning för den sortens dyrare mahogny. Men den något mörkare tonen och de större variationerna inom virket ger också Sipo dess egna karaktär.

Tropiska Väst- och Centralafrika är hemvist åt trädet, som är ett av kontinentens allra högsta. Fritt växande förekommer det både i områdets fuktiga lövskogar och i delar med torrare klimat. Det blir ofta runt 40 till 50 meter högt, med en rak, ibland räfflad stam på 0,7 till 2 meter i diameter. Träets porer är grova till medelgrova och innehåller kristallinlagringar. Vanligast är vridvuxen fiberstruktur. Eftersom veden innehåller ättiksyra, kan den orsaka korrosion på metall om den utsätts för fukt. Träslaget avger en svag behaglig doft, som påminner om cederträ.

Trädets kärnved är beständig mot såväl röta som skyddsbehandling, men splintveden är känslig för insektsangrepp. Den goda beständigheten gör det lämpligt att använda till fönster och ytterdörrar.

Sipo är ett träslag som erbjuder många möjligheter. Virket kan utgöra råmaterial för båtbyggen, inomhuskonstruktioner, möbler, snickerier och golv. Skåp och musikinstrument är två andra exempel på föremål som man med fördel kan tillverka av träslaget.

Används till: Båtbyggen, inomhuskonstruktioner, möbler, snickerier, golv.
Egenskaper: Beständigt mot röta. Lämpligt för fönster och ytterdörrar. 

Hus thermo fura-fasad

Valnöt / Juglans nigra 

Det amerikanska valnötsträdet är en riktig snabbväxare. Bäst växer trädet i jord som är rik och fuktig, men väldrenerad. Fullvuxet når trädet en höjd på över 30 meter och stammen en diameter på omkring 150 cm. I valnötsfamiljen ingår 13 olika arter och denna art - Jugans Nigra - odlas sedan länge över hela den östra delen av USA.

Det är ett utmärkt träd för parker och avenyer och kan i Sverige växa från söder upp till Mälarområdet. Virket anses mycket bra och kan i de flesta fall ersätta den betydligt dyrare europeiska valnöten. Den är lätt att tälja och svarva i och går också utmärkt att böja med hjälp av ånga.

Färgen varierar från ljust gråbrun till chokladbrun och över till mörk rödbrun. Även ådringen varierar från lugn till mycket starkt mönstrad. Färg- och mönstervariationerna är viktiga att ha i minnet vid beställning av virke för särskilda ändamål.

Sitt huvudsakliga användningsområde har valnöten i möbler, lister och dörrar där man fullt ut kan tillvarata möjligheten till god ytfinish.

Används till: Möbler, lister och dörrar.
Egenskaper: Lätt att tälja och svarva i. Går utmärkt att böja med ånga. 

Hus thermo fura-fasad
Om du har frågor kontakta oss genom vårt formulär eller hitta kontaktuppgifter här.