Fasad


Första intryck ger alltid en känsla vi bär med oss, vare sig vi vill eller inte.


Det gäller så väl människor som hus och byggnader. Fasaden på ditt hus ser du redan på långt håll, för att sedan komma alldeles tätt inpå. Fasaden kan smälta in i sin omgivning, eller helt bryta av för att sticka ut och stå för sig själv.


En fasad är dock så mycket mer än bara utsmyckning och ett uttryck. Fasaden på ditt hus är som huden på din kropp. Första försvaret mot yttre påverkan av väder och vind, men den ska samtidigt andas i takt med ditt hus. Därför är det viktigt att välja ett levande material som rör sig i symbios med sin omgivning.


IBI Wood hjälper dig med vad du ska tänka på för att välja rätt fasad till ditt hus. Vi erbjuder ett flertal olika träpaneler, som alla med sin unika färg, egenskap och profil.  Det vi inte har hemma på lager tar vi hem på beställning.

VIVIX Fasadskivor
Fasadskivor VIVIX® VIVIX® fasadskivor från Formica Group är särskilt användbara i den privata sektorn, men även för hårt belastade miljöer så som kontor, skolor, institutioner och bostadsrättsföreningar. VIVIX kan förutom att användas som fasadbeklädnad även användas för att klä balkonger, gavlar, balustrader, staket, förråd och garage
Ceder
Den Nordamerikanska Cedern är unik i sitt slag. Kombinationen av sin otroliga väderbeständighet, formstabilitet och vikt gör det till ett av de mest eftertraktade fasadmaterialen i hela Nordamerika och Europa.
Lärkpanel
Sibirisk lärk är en bra valmöjlighet till den som vill ha ett mer prisvänligt alternativ, och som vill ha ett mer rustikt intryck med fler kvistar i fasaden.
Thermobehandlad fura
Värmebehandlad furupanel eller thermo som det även kallas är en panel som blir en allt vanligare syn i Sverige. Genom att ta vår beprövade fura och värmebehandla den, blir furan mer beständig mot röta och angrepp samt att den får en vacker brun färg.