Välj ett tropiskt trä – för miljöns skull

Tyvärr så associerar många tropiska träslag med skövling av regnskog och som ett stort problem för vårt klimat. Visst är det ett stort problem i världen med olaglig avverkning. Därför är det oerhört viktigt att handla av seriösa handlare med material från certifierade skogar. Organisationer som FSC ® ser till att den certifierade skogen är hållbart avverkad och att skogsägarna tar ansvar för miljön och de samhällen som livnär sig på skogen.

Köper man då tropisk hårdtrall är det ett av de bästa miljöalternativen du kan välja för din altan. Tropiska träslag har naturligt hög beständighet mot svamp och innehåller inga giftiga impregneringsmedel eller andra kemikalier. 

Ett naturligt val

Det bästa du kan välja är en 100% naturlig produkt där vi hela tiden kan odla fram nytt material. Vissa påstår att man genom tillsatser och impregneringar kan få fram miljövänliga alternativ, men detta är en sanning med modifikation. Det bästa är alltid 100% naturligt, utan en fabriksprocess, där utsläppen från produktionen sällan tas med i beräkningarna.

Den FSC-certifieraade skogsarealen i världen uppgår idag till över 115 miljoner hektar och finns i över 80 länder. Genom att producenter, återförsäljare och konsumenter efterfrågar FSC-produkter bidrar det till att världens skogsresurser nyttjas långsiktigt och att den biologiska mångfalden bevaras.

IBI Wood säljer endast FSC (FSC-C146938)-märkta produkter som kommer från ett skogsbruk som värnar om människor och vår miljö.

 

Miljö Hållbarhet
Ipe golv

Trä med längre livslängd

IVL Svenska Miljöinstitutet och Teknologisk Institut i Danmark har tillsammans jämfört koldioxidutsläpp från olika material för att bygga en altan. Rapporten är beställd av Nordiska Träskyddsrådet. I rapporten jämförs olika trallmaterial samt betong och vilken påverkan de totalt har på miljön. Enligt rapporten är det de två absolut bästa alternativen den tropiska trallen IPE samt tryckimpregnerad fura från Sverige. IPE kan du ha som trall i över 50 år och förmodligen längre utan att oroa dig. Detta gör att IPE får ett mycket lägre utsläpp då man bygger hela rapporten på livslängd/utsläpp.

Tropisk trall från certifierade skogar är ett klimatsmart val. Det är beständigt material med 100% trä utan behandlingar eller tillsatser. Om nästa generation skulle vilja byta ut sin trall efter 50-70 år så har nya träd vuxit upp och är på god väg att bli fullvuxna.

 

Ett ansvarsfullt skogsbruk

Vi på IBI Wood värnar om ett hållbart skogsbruk på global nivå, där vi kan utvinna skogen samtidigt som vi låter den växa och återhämta sig. Vi handlar bara med trä som kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk, ett skogsbruk som tar hänsyn till människor och miljön. Därför är vi noga med att bara sälja virke från FSC®-märkta producenter som följer de regler och krav på spårbarhet som FSC kräver, för att garantera att våra trävaror kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk.

IBI Wood är en del av IBI International Group som har gemensamma inköpskontor på plats i Sydamerika och Asien för att säkerställa kvalitet, legalitet och hållbarhet genom hela värdekedjan. Detta göra oss unika på den svenska marknaden. Du som kund skall alltid kunna lita på att våra produkter producerats på ett hållbart sätt, både etiskt och miljömässigt.

FSC står för Forest Stewardship Council® och är en oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar. Som ett steg i vårt miljötänk försöker vi alltid i den mån det går att handla med FSC-märkta varor . FSC (Forest Stewardship Council®) kontrollerar att avverkningen av skogen samt processen från träd till råvara gått rätt till.